ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
รายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565
 7 มิ.ย. 2565, 14:09  Administrator
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2564
 12 พ.ค. 2565, 12:42  Administrator
รายงานงบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 10 เม.ย. 2565, 09:53  Administrator
รายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2564
 11 ต.ค. 2564, 10:57  Administrator
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2563
 30 เม.ย. 2564, 09:10  Administrator
รายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2563
 26 ต.ค. 2563, 18:58  Administrator
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2562
 22 เม.ย. 2563, 09:58  Administrator
รายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2562
 21 เม.ย. 2563, 17:11  Administrator
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
 4 ม.ค. 2563, 11:15  Administrator
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2560-2561
 21 เม.ย. 2562, 16:32  Administrator
ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
 6 พ.ย. 2561, 14:00  Administrator

230x150

ถนิม สกุลมา
หัวหน้างานคลัง