ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
รายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2564
 14 ม.ค. 2564, 13:50  Administrator
รายงานงบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 9 พ.ย. 2563, 14:09  Administrator
รายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2563
 26 ต.ค. 2563, 18:58  Administrator
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2562
 22 เม.ย. 2563, 09:58  Administrator
รายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2562
 21 เม.ย. 2563, 17:11  Administrator
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
 4 ม.ค. 2563, 11:15  Administrator
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2560-2561
 21 เม.ย. 2562, 16:32  Administrator
ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
 6 พ.ย. 2561, 14:00  Administrator

230x150

ถนิม สกุลมา
หัวหน้างานคลัง