รายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2562

 21 เม.ย. 2563, 17:11  Administrator

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS  ณ 30 กันยายน 2562

 

230x150

ถนิม สกุลมา
หัวหน้างานคลัง