...
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567
เมื่อ: 13 พ.ย. 2566, เวลา 10:13 น.

งบทดลอง GFMIS เดือนตุลาคม 2566

งบทดลอง GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2566

งบทดลอง GFMIS เดือนธันวาคม 2566

งบทดลอง GFMIS เดือนมกราคม 2567

งบทดลอง GFMIS เดือนกุมภาพันธ์ 2567

งบทดลอง GFMIS เดือนมีนาคม 2567