...
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2562
เมื่อ: 24 มี.ค. 2566, เวลา 05:18 น.

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS  ณ 30 กันยายน 2562